Kålle tar över efter Wanja. En enig valberedning föreslår att näste LO-ordförande blir Karl-Petter Thorwaldsson. Tobias Baudin föreslås som LO:s andre man.

– Jag är jävligt glad! Det här är väl ett tillfälle när man får svära, säger Karl-Petter Thorwaldsson när Arbetet når honom bara några minuter efter att valberedningens beslut blivit känt.

Han har ännu inte hört nyheten från valberedningen, men medier har ringt i ett de senaste minuterna, berättar han.

– Det känns verkligen jättejättebra. Under flera månader har jag sagt att jag väldigt gärna vill leda LO tillsammans med Tobias Baudin, och nu ser det ut att bli så, säger han.

Att han och Tobias Baudin varit huvudkandidater till att ta över LO:s ordförandeklubba de senaste månaderna har fört dem samman, berättar han.

– Vi har kamperat ihop på allt från intervjuer till Finlandsbåtar och vi fungerar mycket bra ihop.

Även Tobias Baudin understryker att de båda kommer att bli ett fungerande team.

– Vi kompletterar varandra på ett bra sätt, säger han.

– I mångt och mycket ser vi samma stora utmaningar att arbeta med tillsammans. Det handlar om att hålla ihop LO, hitta fler medlemmar så att facket stärks totalt och att synas och höras i debatten så att vi förbättrar villkoren i arbetslivet.

Tobias Baudin var den kandidat som hade störst stöd bland förbunden till att ta över som ny LO-ledare. De senaste dagarna har beslutet ändå växt fram att ta tillbaka kandidaturen för att i stället bli förste vice ordförande, berättar han.

– Det var ett tufft beslut eftersom jag känner ju att jag har ett starkt stöd på kongressen och bland förbunden, men samtidigt är den splittring som nu målas upp inom LO är inget vi behöver i dag. De enda som tjänar på det är arbetsgivarna.

– Vi behöver ett starkt LO som kan hålla ihop och driva fram bättre villkor för våra medlemmar och jag är jätteglad åt att vi nu förhoppningsvis kan enas om en ledning som alla kan sluta upp bakom.

Att LO kan välja en ledning i enighet är viktigare än vilka personer som har vilka positioner i ledningen, konstaterar både Karl-Petter Thorwaldsson och Tobias Baudin. Båda hoppas nu att kongressen kan vara lika enig som valberedningen till sist blev.

– Det är viktigt att vi har en stark uppslutning kring den nya ledningen, säger Tobias Baudin.

Han säger att han får möjlighet att fortsätta att arbeta med de frågor han tycker är viktiga för LO även som vice ordförande.

– Jag är inspirerad och laddad för det här nu. Det kommer att bli bra.

Valberedningen kommer att meddela sitt förslag till resten av LO-ledningen inom kort. Beslutet fattas sedan av LO:s kongress som hålls den 25 till 28 maj.

FAKTA

LO-kongressen äger rum den 25 till 28 den maj i Folkets hus i Stockholm.
Ny LO-ledning ska väljas. Wanja Lundby-Wedin och Ulla Lindqvist går i pension före nästa kongress. Lundby-Wedin i år och Lindqvist om två år.