På tisdag fattar den borgerliga majoriteten i Upplands Väsby kommun beslut om att privatisera hela hemtjänsten. Två andra kommuner i Storstockholm, Täby och Nacka, har redan gjort eller beslutat om samma sak.

58 fast anställda i kommunen blir av med sina jobb. Ytterligare ett 40-tal timanställda berörs.

– Vi hade hoppats en större aktör skulle ta över. Då skulle det bli en verksamhetsövergång och personalen skulle få följa med, säger Leif Bejhed, som sitter i styrelsen i Kommunals sektion i Upplands Väsby.

Privatiseringen genomförs i stället enligt lagen om valfrihet. Det innebär att de gamla får välja bland 17 privata anordnare. Av dem saknar elva kollektivavtal.

De uppsagda är hänvisade till att söka jobb hos de privata hemtjänstföretagen, om de vill jobba kvar i hemtjänsten. Lön, arbetsvillkor, schema, hel- eller deltid – allt är en förhandlingsfråga.

– Många som jobbar i hemtjänsten är över 50 år. Det finns de som har jobbat i kommunen i 25–30 år, berättar Leif Bejhed.

Ännu har ingen sagts upp. Förhandlingarna ligger nere i väntan på det politiska beslutet i nästa vecka. Men den kommunala hemtjänsten ska vara nedlagd redan den 1 november.

Åtminstone teoretiskt kan de anställda stanna kvar i kommunen, men i praktiken finns det inte så många jobb att bli omplacerad till. Orsaken är att privata aktörer redan har tagit över en stor del av den kommunala verksamheten.

39 procent av hemtjänsten i Upplands Väsby är kommunal. Beslutet om nedläggning grundas på att ekonomin inte går ihop. Tjänstemännen har redovisat en prognos för 2012 som slutar på minus fyra miljoner kronor.

– Vi har vänt på alla stenar för att minska kostnaderna. Nu kommer vi inte längre, säger Barbro Johansson, chef för Väsby Välfärd.

Johan Hjelmstrand (M) är ordförande i produktionsstyrelsen i Väsby, som ska ta beslutet om nedläggningen.

– Att garantera hög kvalitet på välfärden är en av våra viktigaste prioriteringar. Om vi inte klarar det inom givna ramar är det vår skyldighet att dra oss tillbaka och låta dem som klarar det bättre sköta jobbet, säger han i ett pressmeddelande.

Kommunen betalar 302 kronor i timmen till privata hemtjänstföretag i Väsby för omvårdnad och 240 kronor i timmen för service, det vill säga sådant som tvätt och städning. Ersättningen till den kommunala hemtjänsten är 293 kronor för omvårdnad och 232 kronor för service. Skillnaden beror på att kommunen slipper en del moms.

Enligt Leif Bejhed skulle det kosta fem kronor i timmen att rädda den kommunala hemtjänsten.

– Det beskedet fick vi när vi träffade konsulten.

De gamla med kommunal hemtjänst är kallade till ett möte på måndag, dagen innan politikerna ska fatta beslut.

Hemtjänsten på nätterna ska också bli privat – men något beslut är inte taget än. Kommunen tänker göra en upphandling och lägga ut hemtjänsten nattetid på entreprenad.

15 anställda berörs.