Sedan Mönsterås kommun införde lov, lagen om valfrihet, är det förbjudet för personalen i hemtjänsten att anordna fester för de gamla.

– Det är en miss. Det måste vi rätta till, säger socialchefen Eva Augustsson.

I oktober 2010 röstade den borgerliga majoriteten i socialnämnden igenom ett beslut om att införa lov i hemtjänsten i Mönsterås.

Det har inte blivit någon succé. Runt 250 hushåll har rätt till hemtjänst. Trots informationskampanjer har bara sju gamla valt privata anordnare för service, det vill säga sådant som tvätt och städning. En har valt omvårdnad i ett privat företag.

Resten är kvar i kommunens hemtjänst. För dem har lagen om valfrihet bara inneburit att det är slut på festerna, om inte personalen ställer upp utanför arbetstid och ordnar fester gratis. Det har förekommit.

– Vi måste ordna så att det går att ordna fester på arbetstid igen. Vi var överens om det när frågan var uppe i socialnämndens arbetsutskott i går, säger S-politikern Lars-Olof Jonsson.

I och med att Mönsterås har infört Lov måste kommunen sätta ett timpris på privat och kommunal hemtjänst. Privata anordnare får 414 kronor för vård och 378 kronor för service. Kommunen kan lyfta viss moms och får därmed några kronor mindre.

Ersättningen ska täcka sådant som löner, restid mellan olika gamla, personalmöten och tid för dokumentation – men inte personalens löner när det är fest för de gamla.

– Det ska vi rätta till snabbt, förklarar Eva Augustsson. Hon tror inte att reglerna kommer att ställa till några problem – så länge det är lika villkor för kommunen och de privata anordnarna.

Tre privata anordnare har godkänts av kommunen. Alla är små, lokala företag.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej när socialnämnden tog beslutet att införa Lov i Mönsterås.

– Vi vill att de som får hemtjänst i stället ska få större frihet att välja vad timmarna ska användas till, inom ramen för det som reglerna tillåter. Om de vill gå ut och gå ska de få göra det, tycker Lars-Olof Jonsson.