Främlingsfientliga partier har gått framåt under valen i både Grekland och Frankrike. Migrationen har blivit en het politisk fråga. En världsledande expert spår att gränsgångarna blir allt fler i framtiden.

I Frankrike har Nationella Fronten med sina främlingsfientliga utspel flyttat fram sina positioner. Och efter gårdagens val i Grekland står det klart att det nazistiska partiet Gyllene gryning har valts in i parlamentet. Bland annat har det grekiska extremistpartiet krävt att gränsen mot Turkiet ska mineras för att stoppa migranter.

Samtidigt som Migrationsfrågan har blivit allt hetare i europeisk politik hävdar en amerikansk expert att den globala migrationen i framtiden kommer att öka.

– Nu är alla med i migrationsspelet, sa Demetrios Papademetriou på den amerikanska tankesmedjan Migration Policy Institute.

Förra veckan deltog han tillsammans med den svenska migrationsministern Tobias Billström i ett seminarium i Stockholm som anordnades av justitiedepartementet och tankesmedjan Global utmaning.

Enligt Demetrios Papademetriou är det inte de rikaste länderna, som exempelvis Sverige, som kommer att locka till sig flest. I stället spås ökningen ske i Brasilien, Indien, Kina och andra länder vars ekonomi växer snabbt just nu.

– Regionala migrationssystem håller på att växa fram, sa Demetrios Papademetriou.

Orsakerna till att fler beräknas flytta över gränserna är flera.

En snabb ekonomisk omvandling gör att nya behov av arbetskraft växer fram. Trots att Kina med sina 1,3 miljarder invånare är världens folkrikaste land finns en brist på arbetskraft i vissa områden. Främst saknas arbetare med specialistkunskaper inom tillverkningsindustrin.

Detta innebär att företag söker arbetskraft från närliggande länder. 
En annan förändring är att den kinesiska industrin ställer om och blir allt mer avancerad. Lönekostnaderna har stigit och enklare produktion flyttar till grannländer, som exempelvis Vietnamn. Det får också en effekt på flyttströmmarna.

I Latinamerika finns en likartad tendens. 
Den brasilianska ekonomin går allt bättre och det behövs billig arbetskraft från länderna i den regionen. En annan migrationsdrivande faktor är den demografiska utvecklingen. 
– Den kinesiska familjepolitiken, att varje familj bara får ha ett barn, innebär ett stort demografiskt språng. Landet kommer att gå från en nation med unga till en nation med gamla under mycket kort tid.

– Även i Brasilien är det så. För bara någon generation sedan födde en kvinna fem-sex barn under sin livstid. Nu föder hon ett eller två. När befolkningen blir äldre ökar behovet av utländsk arbetskraft.
Ett åldrande EU dras med liknande problem med åldrande befolkning. Samtidigt som situationen är motsatt i grannlandet Turkiet. Där är andelen unga hög, så hög att de har svårt att hitta jobb i landet utan måste migrera.

En tredje drivkraft till en ökad global migration är social drivkraft. Folk flyttar helt enkelt för att få det bättre, öka sina möjligheter till konsumtion.

En bra uppskattning av migrationens storlek i världen är svår att göra men enligt Demetrios Papademetriou migrerar mellan 200 – 220 miljoner om året.
Det är en uppskattning med en stark politiskt laddning.

– Är det mycket eller lite, 200 – 220 miljoner? Det beror på vem du frågor, sa Demetrios Papademetriou retoriskt.
För den som jämför siffran med den svenska befolkningen på nio miljoner är det lätt att dra slutsatsen att migrationen är stor.
För den som däremot jämför siffran med världens befolkning blir den inte lika dramatiskt. Mellan 200 – 220 miljoner utgör cirka 3 procent av alla människor på jorden.

– Och globalt sett har migrationen legat på en stabil nivå under flera årtionden. På 1960-talet var andelen som migrerade kring 2,5 procent. I dag är den 3 procent.

Demetrios Papademetriou spår en ökning av migrationen den kommande 30 åren. Men när han får frågan om hur stor ökningen blir skrattar han bara.

– Det vore dumdristigt av mig att gissa på en sådan siffra, säger han.