Du måste ju vara lite flexibel! säger pappan uppfordrande till sin tonårsdotter.

Dottern sticker tjurigt händerna i fickorna och visar med tydligt kroppspråk att hon inte uppskattar ändringarna av planen. De står bredvid mig på bussen och jag har ingen aning om vad det gäller. Kanske fick de inte biljetter till en film de hade tänkt se, eller så gäller det något allvarligare, som gymnasievalet.

– Men vad vill du då? frågar pappan, nu balanserande på gränsen mellan ilska och uppgivenhet.

Det var nog det där kravet på att vara flexibel som gjorde att dottern tvärbromsade och nu verkat gå i baklås. Flexibilitet, det där ordet som har legat på topplistan över önskvärda egenskaper hos medarbetare i säkert femton år, tillsammans med stresstålighet. Den som i en anställningsintervju beskriver sig själv som stresskänslig och oflexibel har nog inga större chanser att få jobbet.

Visst, vi lever i en tid där kunskap och teknik utvecklas i ett accelererande tempo som kräver av oss att lära nytt och lära om. Och vi lever i en global värld där förutsättningarna för våra arbeten bestäms i en komplicerad väv av faktorer. Så det är klart att vi måste vara flexibla!

Ändå finns det något räddhågset över all denna upptagenhet av föränderligheten, dessa ständiga uppmaningar till anpasslighet och flexibilitet.

Jag vill slå ett slag för ett annat ord som länge levt på en undanskymd plats, långt ner på personalchefernas önskelista. Det ordet är integritet. Det är så sällan man ser i platsannonser att stark integritet efterfrågas. Stark integritet är till vardags förknippat med ganska jobbiga typer: ”Maj-Britt går inte att samarbeta med för hon har sån stark integritet.” Man ser framför sig en sur tant som inte skulle låna ut ett gem utan en intern rekvisition! Men människor med integritet behöver inte bli motvallskärringar med samarbetsproblem. De har klart för sig vad de vill och de har modet att handla i enlighet med sina behov och värderingar. Egentligen kan just det göra dem mer flexibla än andra. För utan integritet riskerar man att bli flexibel på sin egen bekostnad, bara för att senare behöva tvärbromsa för att inte förlora sig själv i all anpassning.

Integritet gör oss bättre rustade i en föränderlig värld. Integritet är inte motstånd mot förändringar. Det är en motkraft mot att bli ett offer för omständigheterna. Eller för att travestera en gammal reklamkampanj: Gärna flexibel, men först en rejäl integritet!