Unga kvinnor dominerar på internet och i de sociala medierna.
– De unga kvinnliga bloggarna är kreativa och nytänkande företagare som kan nyansera bilden av entreprenörskap, säger Annakarin Nyberg, forskare inom informatik på Umeå universitet.

En majoritet av dem som använder sociala medier är unga kvinnor, och många av dem skriver i bloggar. Bloggarna kan handla om till exempel bakning, heminredning och kläder blandat med dagboksliknande inlägg. I samhällsdebatten framställs sociala medier, där bloggar ingår, som en ny demokratisk kraft som kan starta demonstrationer och fälla regeringar. Men de unga kvin­nornas bloggar har kallats hemmafrubloggar.

– Kallar man de här kvinnorna för bakåtsträvande har man inte satt sig in i frågan, säger Annakarin Nyberg, som snart kommer ut med sin bok Digitalt entreprenörskap.

Hon började själv blogga 2007, och följde hundratals bloggar. Hon kände då att något var på väg att hända, när många bloggar omvandlades från hobby till jobb. Kvinnors diskussioner om yta och självbild, och deras pyssel med heminredning och outfit-bilder kunde omvandlas till inkomster.

– Jag ville ta reda på vad som händer med kvinnor som börjar blogga och märker att de är duktiga på att skriva och fota, säger hon.

För ett och ett halvt år sedan fick hon tanken att skriva en bok, och valde ut åtta kvinnliga bloggare som hade startat företag. Gemensamt för dem är att de är intresserade av estetik, hantverk och foto bland annat. De visste inte mycket om internet innan de började blogga, några visste inte ens vad en blogg var. Allt lärde de sig på vägen, ofta med hjälp av varand­ra via mejl. De flesta bloggarna började helt förutsättningslöst, för att visa upp något de gjort eller fotat, eller för att de tyckte om att skriva.

– Genom att det i princip inte finns med några män bland den här typen av bloggare så har kvinnorna byggt upp sina egna spelregler. Till exempel att ge snälla kommentarer och lyfta varandra. Många utifrån kan tycka det där är konstigt och kallar det ytligt, men kvinnorna som jag har intervjuat till boken växer av det, säger Annakarin Nyberg.

– Man brukar prata om distansen på internet, att den är negativ, men den kan också vara positiv. Man kan växa av att prova på att vässa sina åsikter i en uppmuntrande miljö som dessutom går att stänga av om det blir jobbigt.

Kvinnorna som beskrivs i boken kunde nästan ingenting om företagande, och hade inga förebilder  för hur man driver företag. Det är bland annat det som Annakarin Nyberg vill ge med boken, förebilder för både män och kvinnor. Ihop med bloggarna Clara Lidström och Frida Rahmstedt föreläser hon också om hur det digitala entreprenörskapet fungerar.

– De är häftiga förebilder, och de kan nyansera bilden av vad en entreprenör är. Vi kan alla känna igen oss i dem för att de är så vanliga, och det kan inspirera andra, säger Annakarin Nyberg.

Bloggarnas inkomster kommer dels från annonser, dels från and­ra uppdrag vid sidan om. Det kan handla om stylistjobb, programledarjobb eller kurser i det egna hantverket. En del kan via bloggen sälja sina fotografier, eller få skribentuppdrag. Några av de bloggare som Annakarin Nyberg har intervjuat är inte heller purunga, de kan ha familj och kanske ett deltidsjobb vid sidan om. För en del av de äldre kvinnliga bloggarna har bloggandet gjort det möjligt att byta karriär, eller att delvis kunna leva på sin hobby.

– Bloggen blir som en motor som driver andra uppdrag, eller som ett cv, säger Annakarin Nyberg.

– Den stora utmaningen nu är att få bloggarna att se värdet i det de gör, i hur många besökare de får, så att de vågar ta betalt.

 

Fakta

Var sjätte kvinna läser en blogg i dag

Ordet blogg kommer från eng­el­skans weblog.

De första bloggarna dök upp på 1990-talet. I dag är de svåra att kate­gorisera, men kan ­generellt beskrivas som regelbundna uppdateringar av personliga iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser. Genom att länka vidare till andra bloggar, artiklar eller till exempel videor på webben har bloggar blivit en del av de sociala medierna.

Nästan 52 procent av Sveriges befolkning besöker sociala nätverk varje dag.

16 procent av kvinnorna läser dagligen bloggar mot 5 procent av männen (se även diagram ovan).

30 procent av kvinnorna i åldrarna 16–25 skrev under förra året på en blogg, jämfört med 7 procent av männen.

Källor: National­encyk­lopedin, Internetbarometern 2010, Svens­karna och internet 2011