Fler söker sig till yrkeshögskolan. Sedan studieformen inrättades för tre år sedan har antalet sökanden ökat med 44 procent — från 44 800 till 64 400, enligt en studie från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Även antalet antagna har ökat, dock bara med elva procent — från 14 900 till 16 500.

Könsfördelningen har blivit jämnare och andelen antagna med utländsk bakgrund har ökat till 22 procent.

Nästan nio av tio som examinerades 2010 fick sin första anställning eller startade eget företag inom sex månader efter utbildningens slut, enligt studien.