Almega har i dag tecknat nya, ettåriga avtal med de fackliga organisationerna inom spårtrafiken: Seko, ST och Sveriges ingenjörer.

Lönerna för Sekos och ST:s medlemmar höjs med 2,6 procent, precis som lönerna på den övriga arbetsmarknaden. Alla heltidsanställda är garanterade minst 200 kronor mer i månaden. I övrigt ska arbetsgivarna och det lokala facket göra en löneöversyn som kan ge olika resultat på olika arbetsplatser.

De lägsta lönerna för Sekos grupper fastställs till 16 058 kronor i månaden för den som fyllt 18 år, och till 17 815 kronor i månaden för den som fyllt 18 år och har två års relevant yrkeserfarenhet. Men samtidigt är parterna ense om att de här nivåerna är ingångslöner, och inte löner som ska tillämpas generellt.

Almega och Seko har länge varit oense om de tillfälliga anställningarna.

– Utvecklingen har gått mot att allt fler, framför allt tågvärdar och städare, rings in vid behov och får arbeta enstaka dagar, säger Seko:s förhandlare Valle Karlsson.

Avtalet säger nu att de som arbetar på det här sättet ska ha förtur till anställning hos arbetsgivaren när de arbetat lika många dagar som en tillsvidareanställd gör per år (omkring 225 dagar). Efter 450 dagar har de rätt att få en tillsvidareanställning. Det här är en anpassning av de gränser för visstidsanställning som finns i lagen.

Hot och våld mot personalen ombord på tågen, liksom ensamarbete, är brännande frågor för Seko. Parterna har enats om att arbeta vidare med problemen i den projektgrupp de tillsatte 2010, och intensifiera arbetet.

Avtalet innehåller också skrivningar som ska säkerställa att skyddsombuden får fortbildning.

Almegas avtal med Sveriges ingenjörer är sifferlöst, och det har inte sagts upp.