Den utlösande faktorn för den pågående strejken för vvs-montö rer,kylmontörer och plåtslagare var att Svenskt Näringsliv lagt sig i utformningen av uppgörelsen och medlarnas bud.

Det hävdar Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson. Det handlar om arbetsgivarnas rätt att beordra övertid och beredskap. Enligt Torbjörn Johansson var fack och arbetsgivare i stor sett överens om en mildare skrivning av denna beordringsrätt. Då ingrep Svenskt Näringsliv för att hindra detta och det skedde genom Medlingsinstitutet som ska ha ringt medlarna i konflikt och förklarat att arbetsledningsrätten inte ska ändras.

I nästa steg ska Byggnads motparter, inom vvs och plåtslageri, ha förmått arbetsgivarnas centralorganisation att gå med en viss förändring. När sedan Byggnads förhandlingsdelegation fick veta detta ilsknade ledamöterna till. Och det ledde fram till strejken.

– Delegationen blev fullkomligt galen av ilska. Det är för jävligt att Svenskt Näringsliv klampar in i förbundsförhandlingarna. De saboterar och förstör förtroendet i ett känsligt läge, där förtroendet för varandra balanserar på en knivsudd, säger Torbjörn Johansson, Byggnads avtalssekretare.

En hans motparter är Robert Jakobsson, förhandlingschef hos VVS-företagen. Hans korta kommentar till att Svenskt Näringsliv lagt sig i förhandlingarna är:

– Det stämmer inte.

Samtidigt säger han också att han inte påstår att Torbjörn Johansson ljuger utan att Byggnads företrädare bygger på den information han fått.

Robert Jakobsson förklarar att det finns en samverkan mellan arbetsgivarorganisationer som har Byggnads som motpart.

– Vi pratar med varandra och kollar av olika regler och en sådan har varit beordringsrätten, säger VVS-företagens förhandlingschef.

Göte Larsson är en av medlarna i konflikten. Han säger:

– Det där vill jag inte kommentera. Det är en känslig fråga. Man vet aldrig vart det kan ta vägen. Kanske vi kan komma åter till den när jag slutat som medlare.

På förmiddagen i dag hade LO:s representantskap möte. I sitt inledningsanförande tog LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin upp Svenskt Näringslivs agerande under avtalsrörelsen.

– Det är otroligt upprörande och vi borde egentligen demonstrera på Storgatan. Det kanske vore något för kongressen att demonstrera mot en arbetsgivarpart som inte förstått sin roll och som äventyrar den svenska modellen.

Göran Jacobsson