Seko och Almega slöt sent på tisdagskvällen ett nytt, ettårigt avtal för omkring 10 000 arbetare inom telekombranschen.

Avtalet innebär att lönerna höjs med 2,6 procent från den 1 april i år. IT- och Telekomföretagen hade ursprungligen erbjudit denna löneökning först från och med juni 2012, vilket var ett tungt skäl för Seko att varsla om konflikt.

– En viktig framgång är att vi fått in en tydlig reglering av telemontörers och andra yrkesarbetares löner i avtalet, säger Sekos förbundsordförande Jan Rudén. Det kommer att förebygga låglönekonkurrens av det slag vi såg i fallet Laval när exempelvis polska företag gör telekomarbeten i Sverige.

Seko hade begärt en lägsta löneökning för alla anställda på 500 kronor i månaden – en så kallad individgaranti. För arbetsgivarna var det kravet särskilt svårt att gå med på, då det skulle sätta den individuella lönesättning som parterna tidigare varit överens om ur spel. Här nådde facket inte ända fram. Enligt det nya avtalet ska de lokala parterna ta upp överläggningar om någon får lägre löneökning än 250kronor i månaden.

– Parterna ska reda ut vad den låga lönehöjningen beror på, exempelvis kompetensbrist, och ta fram en åtgärdsplan, säger Jan Rudén.

– Vi är nöjda med att vi har behållit en lönemodell där lönen sätts efter hur individen når uppsatta mål, kommenterar Kristina Karmestedt, förhandlingschef vid IT- och telekomföretagen inom Almega.

Båda parterna hade lyft en rad frågor om arbetstid och ledighet i förhandlingarna. Bland annat har Almega velat förlänga den period under vilken sommarsemestern kan förläggas, så att ”sommaren” varar från april till och med oktober. De frågorna ska  diskuteras vidare i en arbetsgrupp. Även frågan om visstidsanställningar ska parterna analysera vidare, eftersom de har så vitt skilda uppfattningar om hur vanliga visstidsanställningar är i branschen.