redan i höstas är den spränglärde brittiske litteraturvetaren och politiske tänkaren Terry Eagletons pedagogiska genomgång i Varför Marx hade rätt (Tankekraft) av olika fördomar om att Marx är överspelad i det postmoderna, klasslösa samhället. Med resonemang och citat bemöts alla invändningar och uppdateras. Och dödförklaringen av arbetarklassen upphävs vänligt men bestämt. En mycket charmig bok. I morgon uppträder Eagleton på Södra teatern i Stockholm. Föredraget har en delvis annan titel, ”Vårt behov av Marx”, och referat kommer så fort det går här på arbetet.se/kultur. För dem som inte väljer att gå dit själva.