Unga råkar ut för fler arbetsolyckor än äldre. Antalet anmälda arbetsolyckor bland unga mellan 16 och 24 år har ökat med 17 procent på ett år, mot 2 procent för samtliga sysselsatta.

Arbetsolyckor bland unga har minskat kraftigt sedan början av 2000-talet. Men sedan 2009 har det i stället skett en kraftig ökning. Förra året anmäldes drygt 3400 arbetsolyckor med sjukfrånvaro, jämfört med 2900 anmälningar 2010, visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har inspekterat ungdomars arbetsmiljö sedan 2006, och i år planeras 825 inspektioner fram till september.

– Vid tillsynen 2011 upptäcktes brister hos 40 procent av arbetsgivarna. Totalt ställde vi 950 krav på framförallt ökad kunskap och rutiner för introduktion och handledning, riskbedömning och uppföljning, säger Marianne von Döbeln, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

Verket ser allvarligt på bristerna. De flesta ungdomar tänker nämligen på arbetsmiljö som en fråga om schysst stämning på jobbet och trevliga arbetskompisar.

Få unga tänker på att deras första arbeten kan leda till olyckor, sjukskrivning och i värsta fall dödsolyckor, enligt en undersökning om ungdomars attityder och kunskaper om arbetsmiljö.

Under perioden 2006-2011 omkom 36 ungdomar i arbetsolyckor.

De vanligaste anmälningarna av arbetsolyckor bland unga kvinnor gäller belastningsskador, våld och hot samt sexuella trakasserier. De farligaste branscherna är omsorg och sociala tjänster.

För unga män är de vanligaste orsakerna till olyckorna förlorad kontroll över verktyg, maskiner, truckar och andra fordon. Bygg och transport står för den största andelen anmälningar.