Nu kräver Vänsterpartiet en lagändring så att fler får rätt till personlig assistans. I dag lade riksdagsledamoten Eva Olofsson fram ett förslag i socialutskottet.

Vi kan inte vänta längre. Hundratals människor har redan blivit av med sin assistans. För många är det en personlig katastrof när de inte längre kan leva som andra, säger hon.

Redan för tre år sedan slog handikapprörelsen larm om att Försäkringskassans snävare tolkning av begreppet ”grundläggande behov” betyder att många blir av med rätten till personlig assistans.

Ledamöterna i socialutskottet har fått många e-brev från funktionshindrade som berättar att de har blivit av med möjligheten att leva ett värdigt liv. En dom i Regeringsrätten 2009 har lett till att många har fått färre timmar med assistans eller helt och hållit blivit av med rätten till assistans. 269 personer blev av med rätten till assistans 2010. Ytterligare 159 personer blev av med rätten under första halvåret 2011.

Vänsterpartiet vill ändra lagen så att de ursprungliga intentionerna uppfylls.

Socialutskottet har haft frågan på bordet i flera år, men inget har hänt. Nu väntar utskottet på en rapport från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen. Det innebär att dröjer något år innan regeringen kan komma med ett förslag – något som riksdagen uppmanade till redan 2009.

Riksdagen ska behandla lagändringen den 2 maj. Med all sannolikhet kommer förslaget att röstas ner. Övriga partier vill vänta.

– Vi måste få en debatt som gör skiljelinjerna mellan partierna tydliga, anser Eva Olofsson.