Minskade löneskillnader och en tvåårsgräns för tillfälliga anställningar är bra förslag. Enligt LO – och enligt svenska folket.

Opinionsmätningen, som presenteras i sin helhet senare den här veckan, är ett led i LO:s kampanj Mitt Sverige, som bland annat undersöker attityderna till arbetsmarknadspolitiken. Undersökningsföretaget Novus har vänt sig till ett slumpmässigt urval svenskar från 18 år och uppåt och frågat vad de tycker om en rad förslag.

Att ”låglönesatsningar bör göras för att minska löneskillnaderna i samhället” tycker 59 procent av de svarande är ett bra förslag, medan bara 14 procent tycker att det är dåligt och 27 procent svarar ”vet ej”.

Hela 70 procent är positiva till särskilda jämställdhetssatsningar för att rätta till osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Här svarar 21 procent ”vet ej”, medan 9 procent är negativa.

Svaren ovan kan tolkas som ett brett folkligt stöd för de gemensamma LO-kraven i den pågående avtalsrörelsen – men förslagen är relativt allmänt formulerade, och därmed ganska lätta att stämma in i.

I fråga om visstidsanställningar är det förslag de svarande har fått ta ställning till däremot mycket tydligt kopplat till ett av de krav LO-förbunden driver gemensamt: ”Ett tak på två år borde införas för hur länge en arbetsgivare kan anställa någon på en tillfällig anställning”.

68 procent tycker att detta är ett bra förslag, 22 procent svarar ”varken/eller” och 11 procent anser att en tvåårsgräns är ett dåligt förslag.

– Det här ger råg i ryggen för dem som driver LO-kraven, säger Tobias Gerdås, kommunikatör på LO och projektledare för Mitt Sverige-kampanjen.

Nolltolerans mot dödsfall och svåra skador i arbetslivet är förstås lätt att ställa sig bakom, och mycket riktigt anser 85 procent att det är ett bra förslag, tre procent att det är dåligt.

Kanske mer oväntat är att 59 procent stöder förslaget att ”skatterna borde i högre grad än idag verka omfördelande mellan hög- och låginkomsttagare så att skatterna blir högre för dem som tjänar mest”.