Nacka kommun struntade i att anmäla ett fall av misshandel och knivhot på ett seniorboende till Arbetsmiljöverket med motiveringen att blanketten var för krånglig. Nu anmäls kommunen till åtal för misstänkt brott mot arbetsmiljölagen.

Det var i februari i år som en vårdare på ett seniorboende i Nacka kommun utanför Stockholm blev misshandlad av en boende. Vårdaren jobbade ensam i köket när han blev attackerad med knytnävar mot ansiktet. Och när han försökte larma polisen hotade boenden med kniv. Vårdaren lyckades dock fly från köket och larma polisen. Efter misshandeln blev han sjukskriven i en vecka.

Efter händelsen inspekterades boendet av Arbetsmiljöverket, som konstaterade en rad brister i säkerhetsrutinerna. Bland annat saknade personalen möjlighet att kalla på snabb hjälp vid våldssituationer.

Myndigheten utfärdade ett ”löpande förbud” mot allt ensamarbete med boenden och satte ut ett vite på 50 000 kronor. Det innebär att arbetsgivaren kan tvingas betala vitet varje gång någon bryter mot förbudet.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att omgående anmäla allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket.

Verket konstaterar att det även tidigare inträffat allvarliga händelser på arbetsplatsen utan att dessa dokumenterats eller anmälts. Som skäl uppger arbetsgivaren att anmälningsblanketten varit ”för svår” och att man ändrat medicineringen för den våldsamma boenden, vilket borde vara tillräcklig som åtgärd.