Om en dryg vecka bryter handelsstrejken ut om parterna inte enas innan dess. Medling pågår för fullt, men något bud väntas inte förrän efter påsk.
– Just nu händer allt och ingenting. Det är full aktivitet men finns inget konkret att rapportera, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

Han har under förmiddagen träffat Handels ordförande Lars-Anders Häggström och även medlarna finns på plats för att träffa parterna. Hur diskussionerna går vill varken Lars-Anders Häggström, Dag Klackenberg eller medlaren Bengt KÅ Johansson säga något om.

– Det vi vet är att en konflikt träder i kraft den 13 och vi ser nu om vi kan lägga ett förslag innan dess, säger Bengt KÅ Johansson.

Han konstaterar dock att medlarna inte kommer att lämna något bud under påsken. Om det överhuvudtaget blir ett bud kommer det först nästa vecka.

– Medlarna sonderar terrängen än så länge och sedan får vi se vad de kommer fram till, säger Lars-Anders Häggström.

Det är nästa fredag som strejken inleds för 5 616 anställda på 65 arbetsplatser inom detalj- och partihandel, om parterna inte kommit överens. Tyngdpunkten i varslet ligger på partihandeln. Det gör att det slår extra hårt eftersom affärerna snabbt kommer att få slut på varor, konstaterar Dag Klackenberg.

– Det är ett välriktat varsel, och en allvarlig sak för oss. Det kommer definitivt att kännas och det blir inget annat än en katastrof för de drabbade företagen, säger han.

Inom Handels är nu konfliktförberedelserna i full gång ute i avdelningarna och på de berörda arbetsplatserna.

– Det är en väldigt stor uppslutning och beslutsamhet kring det här. Vi har ett starkt stöd ute i organisationen, säger Lars-Anders Häggström.

Samtliga förbund inom LO-samordningen har också gått ut och stöttat Handels konfliktvarsel. Flera förbund har också sagt att de är beredda att ställa upp med sympatiåtgärder om det blir strejk, men några sådana diskussioner har ännu inte förts inom LO, enligt Lars-Anders Häggström.

– Vi vet att vi har stöd och det känns bra, men än så länge är det primärkonflikten vi riktar in oss på.

Även om Handels är redo att sjösätta konflikten hoppas han fortfarande att ett avtal ska vara på plats innan dess.

Det hoppas och tror även Dag Klackenberg. Han har varit med i förhandlingarna med Handels sedan 1995, då det var strejk senast, och han tror att parterna lärde sig något den gången.

– Erfarenheten säger mig att det inte blir strejk utan att det till sist blir det ett avtal som vi brukar vara lite småmissnöjda med. Ingen har parterna vill ha någon strejk. Vi vet att effekterna på de berörda arbetsplatserna blir för stora när relationer förstörs som det sedan tar år att bygga upp, säger han.

De runt 80 000 tjänstemän som jobbar inom handeln fick nya avtal i fredags. Deras avtal är ettårigt och ger löneökningar på 2,6 procent.

 

Fakta

Lönestriden

Den stora stridsfrågan är löneökningarna för de runt 200 000 butiksanställda i detaljhandeln och deras 25 000 kollegor på lager och grossistföretag i partihandeln.

Handels är en del i LO-samordningen och kräver löneökningar på 860 kronor på ett år. Utöver det kräver facket en jämställdhetspott på 100 kronor inom detaljhandeln. Handels är först ut av förbunden inom LO-samordningen med kravet på jämställdhetspott.

Svensk Handel erbjuder löneökningar på 2,6 procent och hänvisar till det märke som industrin satt. Även tidigare uppgörelser inom LO-samordningen har landat på 2,6 procent.

För de anställda i detaljhandeln skulle 2,6 procent innebära att de får 220 kronor mindre än de anställda i mansdominerade branscher, eftersom löneläget är lägre inom handeln, enligt LO:s beräkningar.