Foto: Henrik Montgomery

– Det här ställer stora krav på oss att bevaka bemanningen. Det vill vi gärna leva upp till. Den fackliga organisationen ska finnas på arbetsplatsen och bevaka arbetsmiljön, säger Annelie Nordström.

 

Socialstyrelsens riktlinjer för bemanningen på demensboenden är klara. Nästa år blir alla kommuner skyldiga att se att det finns tillräckligt med personal för att ge varje individ den hjälp som behövs.

Nu är det accepterat att bemanningen är avgörande. Det är ett väldigt stort steg. Vi känner verkligen att vi har vunnit kampen, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Nästa steg är riktlinjer för bemanningen inom hela äldreomsorgen. Även där ska Socialstyrelsen komma med förslag.

Riktlinjerna bör gälla all äldreomsorg. Det kravet har vi drivit. Det är fel att dra en gräns vid en demensdiagnos. Alla ska få sina behov tillgodosedda, anser Annelie Nordström.

De nya reglerna säger inte hur mycket personal det ska finnas på en demensavdelning. I stället ska socialnämnden i varje kommun se till att alla får den omsorg som de behöver.

Socialstyrelsen vill vara tydlig: en förutsättning för att nå ända fram är det finns tillräckligt med personal för att göra jobbet och därmed tillgodose de äldres behov, skriver Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och avdelningschefen Anders Printz i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

Det tar Annelie Nordström fasta på:

Så öppet och tydligt har det aldrig erkänts tidigare.

Socialnämnden ska kartlägga varje individs behov. De samlade behoven ska styra bemanningen.

Dessutom säger Socialstyrelsen tydligt och klart att en avdelning med demenssjuka aldrig får lämnas obemannad. Det var när undersköterskan Elisabeth Marklund i Piteå slog larm om låsta och obemannade demensavdelningar på natten som debatten startade 2010.

Natten mellan den 8 och 9 november 2010 granskade Socialstyrelsens inspektörer 94 demensboenden i 48 kommuner landet runt. På 57 boenden lämnades gamla ensamma och inlåsta nattetid.

Förra året granskade Socialstyrelsen 169 särskilda boenden. Resultatet ska redovisas i slutet av maj. Redan nu säger Socialstyrelsen att de nya inspektionerna tyder på samma sak som senast. Bemanningen styr när insatserna ges.

För ett halvår sedan kom SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle, med den omstridda rapporten ”Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?” Där står det att personaltätheten är tio procent högre i kommunala än i privata äldreboenden. Siffrorna kommer från Uppsalaforskarna Ulrika Winblad, Paula Blomqvist och Ragnar Stolt.

Annelie Nordström konstaterar att det inte räcker enbart med nya riktlinjer. Ytterst är det politikerna som avgör hur äldreomsorgen ska se ut i framtiden.

Det krävs politisk vilja. Jag är inte övertygad om att den vilja finns hos regeringspolitikerna. I varje fall möter jag den inte hos äldreminister Maria Larsson. Framför allt krävs den en politisk vilja hos kommunpolitikerna. Hittills har de, oavsett kulör, i alltför liten utsträckning vinnlagt sig om att ta reda på hur det är i äldreomsorgen, tycker Annelie Nordström.

Fakta

I december 2010 åkte regeringen på ett nederlag i Socialutskottet i riksdagen. Den samlade oppositionen drev igenom att Socialstyrelsen skulle få i uppdrag att föra in regler om bemanning i sina riktlinjer för äldrevården. Därför kommer Socialstyrelsen med ett förslag i dag.

För drygt en månad sedan beslöt Socialutskottet att det behövs regler om bemanningen inom hela äldreomsorgen. För att undvika ett nytt nederlag i riksdagen anslöt sig även de borgerliga partierna. Nu arbetar Socialstyrelsen med att ta fram riktlinjer.