Regeringen ska skyndsamt utvärdera de nya reglerna för F-skattsedel. Det beslöt riksdagens skatteutskott enhälligt i dag.

Förslaget kommer i en motion från Socialdemokraterna. De fyra borgerliga valde att rösta för förslaget och undgick därmed att åka på ett nederlag i en omröstning.

De nya reglerna infördes 2009. De innebär att man bara behöver ha en arbetsgivare för att få F-skattsedel. Tidigare krävdes flera.

Socialdemokraterna hävdar i sin motion att de nya reglerna gör det möjligt för arbetsgivare att först säga upp sin personal för att sedan låta dem jobba kvar som F-skattare.

– Vi har inget emot F-skattsedeln. Folk som vill ska kunna bli företagare. Det är något helt annat när arbetsgivare säger upp folk och samtidigt säger åt dem att de får jobba kvar, om de bara skaffar F-skattsedel, säger Leif Jakobsson, riksdagsman från Malmö och ny gruppledare för Socialdemokraterna i skattesutskottet efter Jennie Nilsson, ny som näringspolitisk talesperson hos Stefan Löfven.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet i skatteutskottet vill återinföra kravet den som får F-skattsedel ska ha två arbetsgivare. Miljöpartiet kan åtminstone tänka sig det. Socialdemokraterna är inne på samma linje. Exakt hur oppositionen går vidare visar sig när regeringens utvärdering är klar.

Enligt beslutet ska granskningen göras utifrån ett arbetstagarperspektiv och ett skatteperspektiv. Frågan om antalet uppdragsgivare ska också finnas med.

LO har varit motståndare till de nya F-skattereglerna från början. Transport är det LO-förbund som har protesterat mest högljutt.

För några månader sedan skickade Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund ett gemensamt brev till regeringen. Där uppskattar de att det finns 1 000 så kallade falska egenföretagare, det vill säga F-skattare som borde vara anställda, bara inom åkeribranschen.