Regeringen har bestämt sig: Vad riksdagen än säger tänker den inte medverka till att de tidigare reglerna för långa sjukfall återinförs.

När socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) mötte riksdagens socialförsäkringsutskott i dag, torsdag, frågade oppositionen vad han gör för att verkställa riksdagens beslut från 2011 om en mjukare prövning av de långvarigt sjukas möjligheter att byta yrke.

Ulf Kristerssons svar blev att regeringen ska lämna en skrivelse om frågan i mars. Men att regeringen inte tänker lägga fram det lagförslag som en majoritet i riksdagen begärt.

– Det är upprörande att regeringen inte respekterar riksdagens beslut, säger Gunvor G Ericson (MP), ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommenterar Ulf Kristerssons svar i liknande ordalag: ”arrogant” och ”provocerande”.

Konflikten gäller hur de sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas efter 180 dagar med sjukpenning.

Sedan 1 juli 2008 har man inte rätt till sjukpenning om Försäkringskassan bedömer att man kan försörja sig genom ”förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden”. I det begreppet ingår även subventionerade jobb som nystartsjobb.

Därmed prövas de sjuka mot en vidare arbetsmarknad än med det begrepp som gällde före 1 juli 2008, nämligen ”normalt förekommande arbete”.

Som oppositionen ser det nekas därför svårt sjuka människor sjukpenning med motiveringen att de skulle kunna utföra något slags arbete på en mer eller mindre fiktiv arbetsmarknad. Som en akut åtgärd beslutade den samlade oppositionen, inklusive Sverigedemokraterna, i juli 2011 att det gamla begreppet ”normalt förekommande arbete” skulle återinföras. Detta i väntan på en större reform av sjukförsäkringen. Regeringen fick i uppdrag att lägga fram förslag om en sådan lagändring under hösten 2011.

Men i budgetpropositionen uteblev lagförslaget. Vilket arbetsmarknadsbegrepp man använder spelar ingen roll, hävdade regeringen. Oppositionen härsknade till, och upprepade sitt krav i december 2011.

Regeringen har hänvisat hela frågan till ett utredningsarbete som pågår vid Försäkringskassan. Det arbetet handlar primärt om att ta fram en ny metod, som ska göra bedömningarna av arbetsförmåga mer enhetliga när den införs 2013. Men utredarna fick tilläggsuppdraget att granska det nya och det gamla arbetsmarknadsbegreppet, och se hur de skiljer sig åt.

Granskningen, som blev klar i tisdags, mynnar ut i att det nya arbetsmarknadsbegreppet verkligen är bredare, som oppositionen hävdat. Men att skillnaden är begränsad. Försäkringskassans utredare Jan Larsson föreslår att både det nya och det gamla begreppet slopas, och ersätts av ett nytt, där ordet ”arbetsmarknad” inte finns med.

– Med hänvisning till detta tycker Ulf Kristersson att han inte behöver göra någonting alls, säger Gunvor G Ericson.

I samtal med LO-Tidningen förnekar Ulf Kristersson att han har förhalat frågan och tagit lätt på vad riksdagsmajoriteten bestämt.

– Vi har tvärtom tagit det väldigt seriöst. Vi delar oppositionens grundanalys: Dagens begrepp är inte tillfyllest. Enda problemet är att det gamla begreppet var lika lite tillfyllest. Därför avvaktar vi Försäkringskassans utredning, så att vi får en realistisk bredd på den arbetsmarknad man prövar mot.