Manliga normer i måleribranschen gör att kvinnor som tar sig in i yrket försvinner nästan lika snabbt, visar forskarrapport vid Högskolan Väst.

Många tjejer lämnar yrket redan efter ett par år i måleribranschen, vilket är ett allvarligt problem för en bransch som står inför stora pensionsavgångar.

– Arbetsgivarorganisationen Målarmästarna tog kontakt med oss och ville ha problemet undersökt, säger Carina Kullgren vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Forskarna Carina Kullgren och Marie Hjalmarsson har bland annat intervjuat anställda på ett tiotal stora och mindre företag. Ett stort problem i många företag är att nyanställda målares kompetens ifrågasätts av arbetskamraterna, slår de fast i sin rapport ”Hur svårt kan det vara? Jämställdhet i måleribranschen”.

– Tjejerna blir testade utifrån att de är tjejer. Killarna testas utifrån att de är nya, säger Carina Kullgren.

En del manliga målare anser att kvinnor inte är tillräckligt starka för att klara yrket. Dessutom förekommer sexuella trakasserier och allmänt kvinnofientlig jargong. Nya tjejer i yrket tvingas vara ständigt på sin vakt.

– De har svårt att bli accepterade som riktiga målare, just för att de är unga kvinnor, säger Carina Kullgren.

Men bilden är inte entydig. Forskarna har också fått höra berättelser om män som står på tjejernas sida och ingriper till deras försvar. Forskarna beskriver i sin rapport ett företag där ledningen systematiskt försöker påverka hur de anställda beter sig mot varandra. En annan sak som underlättar för tjejerna är att flera anställs samtidigt. Då har de stöd av varandra.

På vissa målarutbildningar vid gymnasiet är så många som 40 procent av eleverna tjejer, medan bara tre procent av anställda målare är kvinnor, enligt statistik från 2010.

Varför söker så många tjejer till målarprogrammen?

– Det är inte så lätt att svara, säger Carina Kullgren. Många gissar att de påverkats av alla gör det själv-programmen på tv. Själv tror jag snarare att dagens unga tjejer inte vill låta sig begränsas i sitt yrkesval.