– Den nordiska modellen har varit framgångsrik. Men som modellens starkaste anhängare måste vi socialdemokrater vara självkritiska och ändra på det som inte fungerar, säger Norges statsminister Jens Stoltenberg.

Tillsammans med de socialdemokratiska partiledarna och LO-ordförandena från Sverige, Danmark, Finland, Island och Åland har den norske S-ledaren därför initierat ett forskningsprojekt om den nordiska samhällsmodellen. Projektet finansieras av Samak, de nordiska socialdemokraternas och fackföreningarnas samorganisation, men ska drivas av oberoende forskare. Det leds av forskare vid Fafo, institutet för arbetslivs- och välfärdsforskning i Olso.

Den nordiska modellen, med skattefinansierad välfärd, allmänna socialförsäkringar och starka, ansvarstagande parter på arbetsmarknaden, har många gånger väckt beundran. De nordiska länderna placerar sig ofta i topp i internationella jämförelser av inkomster, hälsa och jämlikhet.

– Men för inte så länge sedan var det en utbredd uppfattning att vår modell hörde till historien; att den var chanslös i en global ekonomi, säger Jens Stoltenberg, som besökte Stockholm i samband med Samaks årsmöte i går, tisdag.

– Och så visar det sig att de nordiska länderna klarat finanskrisen bättre än andra.

LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin vägrar tro att den nordiska modellen inte fungerar i en globaliserad värld. Tvärtom behövs den än mer. Som hon ser det är hoten mot modellen inrikespolitiska minst lika mycket som globala.

– Grunden för modellen är övertygelsen om att alla har rätt till arbete, och att alla ska delta.  Men det ställer krav på barnomsorg, utbildning och sociala skyddsnät som håller. Åtminstone i Sverige hotas allt detta av regeringens politik.

Andra utmaningar mot modellen som forskarna ska analysera är den allt större andelen äldre i befolkningen, ändrade attityder bland medborgarna och ökande arbetslöshet i finanskrisens spår. Förutom en grundrapport ska forskarna ta fram landspecifika rapporter och rapporter om teman som hållbar tillväxt, integration och demokrati och delaktighet. Resultatet ska redovisas vid Samaks kongress 2014.