Kommunal stämmer restaurangägaren på Gotland i tingsrätten och kräver ett skadestånd på 280 000 kronor. Summan motsvarar de löner och den semestersättning som Aziz Mettou har tjänat in.

Hans juridiska ombud, Bo Villner vid LO-TCO Rättsskydd, är förbryllad över antalet möjliga arbetsrättsliga och straffrättsliga brottsrubriceringar i fallet Aziz Mettou.

– Det kan tyckas märkligt att Aziz stannade kvar hos arbetsgivaren under dessa förhållanden. Men som invandrare från Syrien, med endast två års skolgång, utan yrkesutbildning samt med mindre goda kunskaper i svenska hade Aziz stora svårigheter att hitta andra arbeten.

Stämningen i tingsrätten gäller dock enbart lönerna, påpekar Bo Villner.

– Sedan måste vi ta itu med de andra bitarna, bland annat brott mot las, mbl och föreningsfriheten. Samtidigt pågår en förundersökning om det brutala hembesöket.

Bo Villner drar paralleller med behandlingen av vietnamesiska bärplockare när det gäller de innestående lönerna.

– Enda skillnaden är att Aziz Mettou är med i facket.

Vid sidan av stämningsansökan till tingsrätten har Bo Villner också skickat in en förhandlingsframställan till arbetsgivaren, där han understryker att avskedandet av Aziz Mettou var olagligt eftersom det skedde i samband med att han begärde att få ut sin lön.