Emma Nilsson

Foto: Albin Brönmark

Emma Nilsson, som LO-Tidningen har berättat om tidigare, fick inte det jobb hon blivit lovad när arbetsgivaren insåg att hon planerade att skaffa barn.

 

Emma ville ha både barn och jobb. En omöjlig ekvation, tyckte arbetsgivaren. Och Arbetsförmedlingen höll med. Men Emma vann – mot båda.

Emma Nilsson är ett av fallen som avgjordes i AD i fjol. Hon fick via Arbetsförmedlingen praktik hos en mjölkbonde i Skåne. Bonden var mycket nöjd med henne och utlovade fast tjänst efter praktiken.

Men några dagar senare fick hon missfall. När bonden fick reda på det insåg han att Emma inte bara var en skicklig mjölkerska. Hon var också en kvinna. Som inte bara kunde, utan också ville bli gravid.

Bonden tog tillbaka sitt löfte och gav Emma sparken. Han ville inte ha en kvinna som kunde bli gravid, eftersom det skulle bli dyrt och besvärligt att hitta en ersättare under föräldraledigheten.

Beskedet kom som en kalldusch för Emma Nilsson. Hon försökte få stöd hos sin ”stödperson” på Arbetsförmedlingen.

– Men jag fick höra att det var mitt eget fel att jag inte talat om att jag var gravid. Jag var inte gravid när jag började.

Emma vände sig till DO, som gick vidare med fallet till domstol. Under huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen kom det fram att hennes ”stödperson” avrått arbetsgivaren från att ha kvar henne som praktikant.

– Jag skulle aldrig ha rekommen­derat henne om jag visste att hon var gravid, sade arbetsförmedlaren, som kallats in som arbetsgivarens vittne.

En gravid kvinna ska inte jobba som mjölkerska, ansåg arbetsförmedlaren. Emma anmälde även Arbetsförmedlingen till DO.

– En myndighet kan inte se gra­viditet som ett problem, säger Emma Nilsson. Men Arbetsförmed­lingen förstod sitt misstag, och visste att man skulle förlora i AD, därför betalade man hellre 150 000 kronor i skadestånd.

Det var inte ett misstag, snarare ett brott, konstaterade AD i målet mot arbetsgivaren, som dömdes till 30 000 kronor i skadestånd.

Pengar som Emma Nilsson har stor användning av. Hon ska nämligen plugga till djurskötare. Och hon har fått barn.