Efter att ha minskat stadigt sedan 2003 är inflödet till sjukförsäkringen nu stabilt, bedömer Försäkringskassan. Den lilla ökning som skedde 2011 består av sjuka som varit utförsäkrade och söker sjukpenning på nytt.

Återvändarna, som i de flesta fall tillbringat tre månader under Arbetsförmedlingens beskydd, kommer att spä på det totala antalet sjukfall också i år.

– Men någon gång under 2012 planar tillströmningen ut, bedömer Mathias Johansson, analytiker vid Försäkringskassan.

Sjukpenningtalet (antalet dagar med sjukpenning per försäkrad) blev 6,8 för december 2011, att jämföra med 6,0 i december 2010. Bakom de 6,8 dagarna döljer sig en tydlig könsskillnad: För kvinnor var sjukpenningtalet 8,6, för män 5,1.

Jämfört med toppnoteringen från oktober 2002, som ligger på 18,6 sjukpenningdagar per försäkrad, är minskningen dramatisk.

Och det mesta av minskningen skedde innan regeringens rehabiliteringskedja infördes 1 juli 2008. I juli 2008 var sjukpenningtalet redan nere i 9,4.

Också antalet nybeviljade sjukersättningar har sjunkit dramatiskt. Nu går det knappast att komma lägre.

– Vi uppskattar att vi har hamnat på en relativt stabil nivå, säger Mathias Johansson. Framöver tror vi att omkring 7 500 personer om året kommer att beviljas sjukersättning.

Räknat per 1 000 försäkrade beviljades 2,82 nya sjukersättningar 2011, mot 2,81 året innan.