Skyddsombudet på Caremas äldreboende Kvarngården i Vetlanda tvingades sluta med omedelbar verkan i måndags sedan hon kritiserat arbetsmiljön.

– Jag känner mej kränkt av att sparkas ut såhär därför att jag bryr mej om de gamlas och personalens situation, säger skyddsombudet till Jönköpingsnytt.

Äldreboendet drivs av Carema sedan ett år tillbaka. Beskedet om det omedelbara avskedandet lämnades av verksamhetschefen i måndags sedan undersköterskan i egenskap av skyddsombud skrivit en kritisk rapport till arbetsmiljöverket.

I rapporten skriver skyddsombudet bland annat att underbemanningen påverkat arbetsmiljön negativt, att det saknas tid för överlämning mellan dag- och nattpersonal och att de äldre inte får den sociala stimulans och utevistelse som utlovats.

Enligt tidningen har också en provanställd verksamhetschef tvingats sluta på Kvarngården. LO-Tidningen har inte kunna nå Caremas äldreomsorgschef Kerstin Stålskog för kommentar.