Kommunal kräver löneökningar på minst 860 kronor eller 3,5 procent enligt LO-samordningen för landets 1 200 sotare. I dag, måndag, överlämnades avtalskraven till Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Övriga ersättningar ska höjas med samma procentsats som lönerna.

Dessutom vill Kommunal begränsa möjligheterna till visstidsanställning. Gränsen går vid ett års visstidsanställning under fem år eller två år för vikariat. Sedan ska anställningen bli fast.

Kommunal kräver också att sotarna ska få rätt till friskvård på arbetstid och subventionerad lunch. Kravet på friskvård föranleds av jobbet kräver fysik om kroppen ska hålla i ett helt arbetsliv. Det hårda fysiska arbetet ligger också bakom kravet på subventionerad lunch.

Kommunal begär också att arbetsgivarna ska stå för extrakostnader för glasögon. Orsaken är att jobbet gör att glasögon smutsas hårt och lätt repas.

Genomsnittslönen för sotare är 23.305 kronor. Lönetrappan slutar vid en högsta lön på 24.588 kronor. Kommunal vill också ha en överenskommelse om ersättning för allt arbete som inte går på kommunala taxor och föräldralön i 180 dagar.

Kollektivavtalet löper ut den 31 mars. Ungefär 700 sotare är medlemmar i Kommunal.