Klicka på diagrammet för att se det i större format.

Fackförbunden driver färre rättsfall. Förra året minskade antalet nya ärenden hos LO-TCO Rättsskydd med 22 procent.
– En förklaring är att färre arbetssjukdomar anmäls, säger Dan Holke, chefsjurist.

Förra året fick fackförbundens medlemmar sammanlagt 293 miljoner kronor i ersättning från rättsfall som LO-TCO Rättsskydd drivit. Det var ungefär lika mycket som året innan. Men i framtiden kan beloppen minska, eftersom facken driver färre rättsfall.

Under 2011 lämnade fackförbunden sammanlagt 1 204 nya ärenden till juristerna på LO-TCO Rättsskydd. Det är 330 färre än året innan. Även om antalet ärenden varierar mellan åren är det den lägsta siffran på fem år, och en minskning med 22 procent jämfört  med året innan.

– Antalet arbetsrättsliga ärenden ligger väldigt stabilt. Det är de försäkringsrättsliga ärendena som minskar, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

En förklaring är att antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat under flera år. Dan Holke säger att det troligen beror på att människor givit upp. Till skillnad från skador som kommer från arbetsplatsolyckor kan det vara svårt att bevisa att förslitningsskador och stressjukdomar orsakats av jobbet. Många tycker då att det är meningslöst att anmäla arbetssjukdomarna.

– Man har fått för sig att det är hopplöst, att man aldrig får rätt i alla fall. Men det är fel. Vi vinner många sådana fall, ändå har det spritt sig en uppgiven stämning.

Antalet ärenden som gäller indragen sjukpenning har de senaste åren ökat kraftigt, men nu minskar även dessa. Det kan bero på att det gått några år sedan de stora reformerna i socialförsäkringssystemet genomfördes.

– En hel del av dem vi tidigare skulle ha kunnat driva ärenden åt är nu helt utslängda ur systemet och i många fall är de inte ens med i facket längre, säger Dan Holke.

Kommunal var det fackförbund som drev flest rättsärenden förra året. Med 366 nyanmälda ärenden har förbundet mer än tre gånger så många nya fall hos LO-TCO Rättsskydd som Unionen, som kommer på andra plats med 113 ärenden.

Kommunal var också det förbund som fick mest ersättning från rättsfallen med sammanlagt 72 miljoner kronor förra året.

Fakta

Rättsskydd

• LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador.

• Rättsskyddet ägs av LO och TCO. Det är främst deras medlemsförbund men också en del Sacoförbund som anlitar byråns jurister.