Bindande regler för minimibemanning inom äldrevården står på dagordningen när riksdagens socialutskott sammanträder i morgon, torsdag.

Det är följden av ett rödgrönt utskottsinitiativ den 1 december. Sverigedemokraterna väntas stödja förslaget. Därmed kan oppositionen köra över regeringen.

Det har redan hänt när det gäller bemanningen i demensvården. I december 2010 röstade den samlade oppositionen igenom en motion från Vänsterpartiet om minimibemanning i demensvården mot regeringens vilja. I mars skickade äldreminister Maria Larsson (KD) uppdraget vidare till Socialstyrelsen i urvattnat skick.

Oppositionens krav på ”riktlinjer för bemanning” hade ändrats till ”vägledning…till exempel för bemanning” i regeringens uppdrag till Socialstyrelsen.

Det återstår att de om de borgerliga försöker sy ihop en kompromiss om det nya kravet på minimibemanning inom äldrevården för att slippa ett nytt nederlag i socialutskottet. Det kan i så fall betyda att beslutet skjuts på framtiden.

Socialstyrelsen har redan utlovat bindande regler om bemanningen på demensboenden. Reglerna ska bli klara i sommar.

I ett yttrande till riksdagen skriver Socialstyrelsen det kan bli regler om snittbemanning och regler om att ingen får lämnas utan uppsikt någon gång under dygnet. Utgångspunkten för bemanningen ska vara den enskildas behov.

Socialnämnden ska bli skyldig att tala om vilka behov den dementa har rätt att få tillgodosedda. Bemanningen ska räknas fram utifrån det.

Däremot är Socialstyrelsen inte så pigg på att komma med regler för minimibemanning för hela äldreomsorgen.

I höstas kom avslöjandena om Carema, men debatten började egentligen ett år tidigare när undersköterskan Elisabeth Marklund i Piteå slog larm om missförhållanden i demensvården i SVT:s Uppdrag granskning.

Ett par månader senare, natten mellan den 8 och 9 november, granskade Socialstyrelsens inspektörer 94 demensboenden i 48 kommuner landet runt. På 57 boenden lämnades de gamla ensamma och inlåsta nattetid.

Fakta

För första gången har Socialstyrelsen bjudit in folk i allmänhet att komma med synpunkter om demensvården till den pågående utredningen. 7.730 personer svarade på en webbenkät. Huvuddelen av dem jobbar i demensvård eller har anhöriga i demensvård.

Svaren ger en dyster bild av tillståndet i demensvården överlag. På en punkt är svaren entydiga. Bemanningen är inte anpassad efter de äldres behov – vare sig det gäller hjälp med att komma på morgonen, att gå på toaletten eller hjälp med att äta.

I höstas redovisade Demensförbundet svar om demensvården från 450 medlemmar. Åtta av tio tycker att det är för lite personal på demensboendet där deras nära och kära vårdas.