Tretton personer omkom i arbetsolyckor inom jord- och skogsbruket förra året. Nästan dubbelt så många som under 2010.

– Men långsiktigt så går det ändå åt rätt håll, säger Anders Danielson, projektledare för Säkert bondförnuft.

Stora maskiner, stora djur och ensamarbete. Att arbeta inom jord- och skogsbruk är att arbeta inom en farlig bransch.

– Absolut. Det är konstaterat att det kanske är den allra farligaste, säger Anders Danielson.

Totalt omkom 21 personer, varav 3 barn, i olyckor som kan relateras till lantbruk förra året, enligt statistik från Lantbrukarnas riksförbund (LRF). De tre barnen dog i samband med olika traktorolyckor.

Dödssiffrorna vid arbetsolyckor inom jord- och skogsbruket har gått upp och ned de senaste åren. 2010 dog exempelvis sju personer, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Det är svårt att peka ut en orsak, men väder och stress kan vara en faktor.

– Det var i vissa delar av landet väldigt regnigt i perioder. Det innebär att man får skynda på saker och ting, då vet vi att det inträffar fler olyckor, när det är stress inblandat, säger Anders Danielson, som dock anser att branschen blivit bättre på det förebyggande arbetet.

– Lantbruket känner väl av att vi måste bli bättre på den här typen av frågor.