Försäkringstjänstemännen säger upp sitt löneavtal och uppmanar klubbarna att göra sig redo för strid. Facket anser att arbetsgivarna sviker en tidigare uppgörelse om löneökningarna 2012.

– Vilken minut som helst skickar vi uppsägningen av lönedelen i vårt avtal till Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, sa Gert-Ove Andreasson, förhandlingsansvarig vid FTF, vid 15-tiden i dag, fredag.

Från och med 1 februari råder därmed avtalslöst tillstånd, och facket har redan diskuterat stridsåtgärder. Beslut om sådana kommer att tas nästa vecka, enligt Gert-Ove Andreasson.

– Vi i förhandlingsdelegationen har inhämtat de fullmakter från förbundsstyrelsen som behövs för att vi ska ha fria händer.

FTF och FAO slöt ett treårigt avtal i mars 2011. Huvudprincipen är att de lokala parterna kommer överens om hur mycket lönerna ska höjas, och för dessa lokala uppgörelser anger det centrala avtalet inga bestämda nivåer.

Men för de fall där det inte går att enas lokalt – det gäller främst små försäkringsbolag utan fungerande fackklubb – innehåller det centrala avtalet en nödutgång i form av ett bestämt procentuellt påslag.

Eftersom osäkerheten om utvecklingen 2012 och 2013 var stor när avtalet slöts enades dock FTF och FAO om att inte sätta ut någon siffra för de här åren, utan invänta att parterna inom industrin slår fast hur stora löneökningarna 2012 ska vara.

– Och de enades ju om 3,1 procent på 14 månader, vilket motsvarar 2,6 procent om man räknar om det till tolv månader, säger Gert-Ove Andreasson.

Men när FTF i december tog upp frågan med FAO tyckte arbetsgivarna att 2,6 procent var för mycket, och erbjöd 2,0 procent.

– Avsikten var aldrig att det märke industrins parter sätter skulle föras rakt in i vårt avtal, säger Elisabeth Ankarcrona, vide vd vid FAO. Vårt avtal har en annan konstruktion än avtalen inom industrin.

– Den siffra som används som sista utväg i vårt avtal får inte vara så hög att den omöjliggör för de lokala parterna att träffa avtal. Den sista utvägen är nämligen förenad med begränsningar i den lokala avtalsfriheten.

– 2,0 procent kan vi inte ens förhandla om, säger Gert-Ove Andreasson.

Genomsnittslönen för FTF:s medlemmar ligger runt 30 000 kronor, men lönespridningen är mycket stor. En betydande del av försäkringstjänstemännen, exempelvis de som bemannar försäkringsbolagens kundtjänster, tjänar 20 000–22 000 kronor i månaden. Snittlönen dras upp av en liten grupp topptjänstemän med mycket höga löner.