Vd:n för skogsföretaget Finnerödja skogstjänst har delgivits misstanke om arbetsmiljöbrott efter en dödsolycka i oktober 2008. Två män drunknade när deras båt sjönk i Mälaren när de var på väg för att avverka skog. De två andra ombord överlevde.

En sjöåklagare lade ner förundersökningen 2009 eftersom brott inte kunde konstateras, men fackförbundet GS, som organiserade de omkomna och de överlevande, begärde överprövning, skriver Vlt.se.