Pappers nya avtal godkändes i dag av ett extra förbundsmöte. Det var dock en avdelning som sa nej till avtalet.

– Det är ett hyggligt avtal. Vi fick flera viktiga saker på plats och vi startade ett antal arbetsgrupper, säger Jan-Henrik Sandberg, ordförande för Pappers.

Avdelningen i Hallstavik vill inte godkänna avtalet. Enligt tidningen Dagens Arbete är den kritisk mot lönenivån och att många frågor inte löstes utan hamnar i arbetsgrupper. Hallstaviksavdelningen pekade även på att kravet på en begränsning av visstidsanställningar inte fått något gehör.

Pappers förbundsmöte är det högsta beslutande organet mellan kongresserna. Till mötet kommer företrädare för Pappers alla avdelningar. Och de andra avdelningsföreträdarna gav sitt stöd till avtalet.

Pappers är det enda industrifacket som står utanför industriavtalet och förhandlingarna inom avtalets ram. Ordförande Jan-Henrik Sandberg ger dock IF Metall, GS och Livs beröm.

– Jag hade befarat att lönenivån skulle bli lägre. De andra industrifacken  lyckades höja löneökningarna mer genom att härda ut och hålla ihop. Det var bra, säger Pappers ordförande.