Den svenska regeringens svar dög inte. Därför skjuter FN-organet ILO upp granskningen av Sverige.

Sedan två år tillbaka ska ILO:s expertkommitté granska ifall Sverige, efter Lavallagen, bryter mot ILO:s konventioner 87 och 98. Dessa handlar om fackets rätt att organisera sig och förhandla fram avtal.

Redan för två år sedan krävde ILO en redogörelse från regeringen som värderar konsekvenserna av bland annat Lavaldomen. Då var dock den svenska regeringen så sen med sitt svar att ILO inte kunde ta upp fallet.

För en månad sedan, i december, var det dags att återigen ta upp ärendet.

Denna gång kom regeringen med ett tiosidigt svar. Enligt ILO var det dock otillräckligt. 
”Det saknas tillräcklig information” för att kunna göra en bedömning uppger FN-organet och skjuter därför upp granskningen igen.

– Vi är minst sagt upprörda. Det är bedrövligt hur Sveriges regering ser på sina internationella åtagande och lämnar undermåliga svar. Det verkar vara en sorts filibustertaktik, där regeringen vill fördröja expertkommitténs granskning, säger Keth Tapper, LO:s internationella enhet.

ILO kräver nu att Sverige senast den 1 september i år kommer in med ett fylligt svar.