Fem lettiska arbetare som bodde på en byggarbetsplats i Stockholm hade inte tillräckligt med pengar för att äta sig mätta.

Skandalen uppdagades när arbetarna själva satt upp en skylt utanför sin arbetsplats i mars i år:

”Grannar hjälp oss. Vi är slavar. Vi är hungriga. Vår chef är C Kjellberg”. Efter ett tips åkte Byggettan ut till arbetsplatsen och även polis, Skatteverket och Arbetsmiljöverket kopplades in. Det kom fram att arbetarna bodde på arbetsplatsen, jobbade tolv timmar om dagen, sex till sju dagar i veckan och hade en lön på 3,1 euro i timmen.

Innan de åkte till Sverige blev de lovade 5,4 euro i timmen, men i Sverige tvingades de skriva på ett nytt anställningsavtal där timersättningen hade sänkts till 3,1 euro, ungefär 27 kronor.

Byggnadsarbetarna var anställda av det lettiska bemanningsföretaget SIA Renovatis, men var uthyrda till det svenska bolaget Renovatis AB.

Nu är det klarlagt att huvudman och ägare för såväl det lettiska bolaget, som det svenska, är svensken Carl Kjellberg, skriver Byggnads i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Med andra har Kjellberg hyrt ut de lettiska arbetarna till sig själv.

Eftersom letterna aldrig arbetat åt bolaget i Lettland kan de inte heller betraktas som utstationerade, anser facket. Därför ska de ha svenska löner och deras sak ska avgöras i svensk domstol.

Tre av arbetarna är numera medlemmar i Byggnads, som lyckats teckna ett hängavtal med arbetsgivaren. Bemanningsavtalet ger arbetarna 167 kronor i timmen.

De tre arbetarna ska sammanlagt ha cirka en halvmiljon kronor i utebliven lön och semesterersättning, samt 20 000 kronor var i allmänt skadestånd, yrkar facket.