Arbetsmiljöverket anmäler Hedlunda Industri i Lycksele till åtal för dödsolyckan den 18 november. Myndigheten ser mycket allvarligt på bristerna som ledde till olyckan.

Den 41-årige arbetaren klämdes fast mellan en lyftarm och en lastpall med brädor vid formateringslinjen för limfog och fick svåra skador. När kollegorna upptäckte det inträffade stängdes maskinen genast av och han fördes i ambulans till sjukhus. Men hans liv kunde inte räddas.

Arbetsmiljöverket ser mycket allvarligt på bristerna som orsakade dödsolyckan.

– Först har man gjort öppningar i staketen runt maskinområdet och sedan plockat bort grindarna. Dessutom har man manipulerat säkerhetsbrytare som gör att säkerhetssystemet hela tiden trott att grindarna varit stängda och att det inte funnits folk i området, berättar arbetsmiljöinspektör Sture Hansson som utrett dödsolyckan.

Men Hansson vill inte uttala sig om vad som kan ha legat bakom manipulering.

– Vi har konstaterat att arbetsmiljöbrott har begåtts. Exakt vad som har hänt är något som polis och åklagare får utreda, säger han.

Men hur kan man medvetet manipulera en säkerhetsanordning?
– Jag tror att det handlar om säkerhetskulturen på företaget, säger Hansson.

Det var dock inte första gången som en arbetare kunde ta sig in i riskområdet utan att säkerhetsbrytaren kunde känna av det och stoppa maskinen. Det inträffade ett liknande tillbud redan i juni, men den gången klarade sig arbetaren utan några skador.

– Det är ett mycket allvarligt tillbud som arbetsgivaren har skyldighet att anmäla till Arbetsmiljöverket utan dröjsmål, säger Sture Hansson.
De ansvariga på Hedlunda Industri vill varken kommentera dödsolyckan eller åtalsanmälan.

Hedlunda Industri har cirka 120 anställda och tillverkar bland annat hyllor och sängar.