De anställda vid Ikeas dotterbolag Swedwood i USA får högre ingångslöner och längre semester sedan företaget och facket gjort upp om ett kollektivavtal.

Det skriver Dagens Arbete. Ingångslönerna höjs från ungefär 55 kronor i timmen till cirka 63 kronor. Och ett nytt lönesystem garanterar de flesta lönehöjning varje år. I dag har de anställda på fabriken fyra semesterdagar. Efter ett års anställning ger avtalet nu 12 dagar, efter sex år är semestern 15 dagar och de som arbetat 11 år har rätt till 17 dagars semester.

LO-Tidningen har tidigare berättat om möbelfabriken. Den ligger i Danville i Virginia och 335 personer arbetar i produktionen. De tillverkar hyllan Expedit, garderoben Pax och bordet Lack åt Ikea. Fram till förra hösten var svenske Bengt Lundgren platschef och han arbetade aktivt för att inte släppa in facket. Och det har varit ett brott mot Ikeas uppföranderegler – Iway – som bland annat säger att Ikeas leverantörer inte ska hindras från att fritt organisera sig och att förhandla kollektivt.

Företagets vägran att släppa in facket har lett till en kamp mellan Ikea och facket i USA och Bygg- och Träinternationalen. I Sverige har GS-facket tagit upp frågan med Ikea.

Avtalet på Swedwood i Danville innebär också att det kommer att finnas en förtroendevald på varje avdelning och skift. Och att antalet visstidsanställda begränsas. Fack och företag kommer också att samarbeta i kommittéer för arbetsmiljö. Underhåll och kompetensutveckling.

Avtalet träder i kraft 1 januari 2012 och det gäller i tre år.