Om fack och arbetsgivare på landets pappersbruk inte kommer överens om fördelningen av lönepåslagen får i sista hand arbetsgivaren fördela 73 kronor per anställd och månad efter eget gottfinnande. Alla får då en lönehöjning med minst 655 kronor per månad.

Det framgår av förhandlingsprotokollet som Pappers och Skogsindustrierna undertecknade i lördags. I protokollet är de fyra arbetsgrupper som tillsätts närmare beskrivna.