Arbetsgivarna i Skogsindustrierna vill inte se någon allmän begränsning av visstidsanställningarna. De vill motverka missbruk av tillfälliga anställningsformer.

I lördags gjorde Pappers och Skogsindustrierna upp om ett nytt avtal. Det var det första avtalet inom LO-samordningen. Nivån är den samma som för de andra industrifacken förutom att lönepåslaget är uttryckt som 728 kronor per person och månad. I det nya avtalet ingår en avsiktsförklaring som går ut på att fack och arbetsgivare ska skapa nya regler som hindrar missbruk av visstidsanställningar.

Ett av kraven i LO-samordningen är att tidsbegränsade anställningar inte ska kunna staplas på varandra och att en maxgräns på två år ska finnas. Tidsbegränsad anställning ska högst få omfatta ett år medan vikariat eller vikariat och annan tidsbegränsad anställning som mest ska få omfatta två år. Tidsgränserna ska gälla under en femårsperiod och om de överskrids ska den tidsbegränsade anställningen automatiskt övergå i en tillsvidareanställning.

– Det där har vi bestridit och hela tiden sagt att vi inte går med på. Vi vill titta på anställningsreglerna med lagen som utgångspunkt och det har vi eftersträvat i flera år,  säger Per Hidesten, förhandlingsdirektör och vice vd hos Skogsindustrierna.

Han har svårt att konkretisera vad missbruk kan vara, men han säger att det är situationer när någon använder anställningsformerna i ett annat syfte än de är tänkta för – till exempel om det går flera år och skälen till den tillfälliga anställningen inte längre riktigt gäller och framstår som oklara.

Matts Jutterström, Pappers avtalssekreterare, säger att facket fäster stor vikt vid avsiktsförklaringen om visstidsanställningar.

– För att stävja missbruk måste man ju göra någon slags begränsning och för att se till att de tillfälliga anställningarna inte staplas på varandra måste det till någon slags gräns. De kommer vi säkert att bråka om när vi sätter igång efter nyår, säger han.

Matts Jutterström säger att facket lovat arbetsgivarna göra om reglerna för anställningsformerna så att gamla former som exempelvis tillfälligt jobb vid arbetstopp och arbete före värnplikten ersätts med tillsvidareanställning, vikariat och allmän visstidsanställning.

– När det gäller begränsningen av visstiden så hoppas vi att något annat LO-förbund kommer längre och att det går att använda som ett slags märke, säger Pappers avtalssekreterare

Arbetsgivarnas Per Hidesten pekar också på att man är nöjda med översynen av pensionen och av arbetstidsförkortningen, där pappersarbetarna kan välja att lägga det intjänade på pensionen.

– Vi hoppas på en avveckling av arbetstidsförkortningen, säger Per Hidesten.

Matts Jutterström säger att det handlar om arbetsgruppen som tar upp rörlig pensionsålder och han säger att arbetstidsförkortningen har ett värde.

– Jag vet inte vad vi kan göra i arbetsgruppen, men blir det inget så släpper vi inte arbetstidsförkortningen, säger han.