Nu blir det lättare för facket att hitta utländska visstidsanställda i skogen och se till att de får vettiga arbetsvillkor.

Det tror i alla fall GS, som just ingått ett nytt skogsavtal, där facket fått en förhandlingsmöjlighet – om löpande utbetalningar av semesterersättning och pengar till arbetstidskontot.

– Det finns massor av fördelar med detta. Vi får möjlighet att träffa anställa och får direktkontakt med företagen och vi kan ställa krav, säger Jan-Åke Johansson, som är ansvarig för skogsavtalet hos GS.

Runt 3 000 fackmedlemmar arbetar på skogsavtalet. 2 500 av dem är maskinförare. Resten är bland annat manuella huggare och arbetar inom skogsvården. Enligt Jan-Åke Johansson arbetar det dessutom 3 000 – 4 000 visstidsanställda inom skogsvården – många av dem från andra länder, ofta hos småföretag och det är inte ovanligt med pressade arbetsvillkor.

Tidigare skulle semesterersättning och pengarna som tjänas in till arbetstidskontot betalas ut senast en månad efter att någon slutat. Enligt Jan-Åke Johansson är det inte ovanligt att arbetsgivare inte betalade ut dessa pengar och för dem som bor i något annat land är det svårt att ställa krav på betalning.

Enligt det nya avtalet ska betalningen av semesterersättning och pengarna som arbetats in till arbetstidskontot fortlöpande betalas ut. Detta ska arbetsgivarna informera om, och facket har även förhandlingsrätt om detta.

I skogsavtalet höjs lägstalönerna med mellan 546 och 645 kronor i månaden. Värdet av avtalet ligger på 3 procent under 14 månader –  av detta används 0,23 procent för att höja avtalspensionen.