Nu riktas blickarna mot ­Pappers och Handels. Det är de som i första hand ska förverkliga LO-förbundens förhoppningar om att få något mer än det industrin förhandlat fram.

LO anser inte att industrins avtal, som slöts i början av veckan, ska bli lönemärke för de andra förbunden. Märket fastställs av LO-styrelsen och det ska bygga på ett avtal från något förbund som ingår i LO-samordningen. Och de elva förbunden som ingår i samordningen håller fast vid sina avtalskrav.

– Vi kommer inte att ompröva kraven i LO:s avtalsplattform. I industrifackens uppgörelse saknar vi jämställdhetspotten, avtalade begränsningar av visstidsanställningar och en satsning på de lågavlönade med ett krontalspåslag, säger Per Bardh, LO:s avtalssekreterare.

Det är nu upp till Pappers, det enda förbundet i LO-samordningen som just nu förhandlar, att försöka få till de delarna. Ordföranden Jan-Henrik Sandberg säger att det är klart att blickarna riktas mot dem.

– Det finns förväntningar på oss. Vi kommer rimligen att bli först inom samordningen om inte våra förhandlingar drar ut väldigt mycket på tiden.

Pappers ordförande tycker att det var starkt gjort att de andra industrifacken fick upp lönenivån lite högre än det slutgiltiga förslaget från medlarna.

– Lönenivån är inte den sämsta. Det man kan fundera över är andra krav som vi har inom samordningen. Vi saknar en reglering av visstidsanställningarna, säger Jan-Henrik Sandberg.

Att förhoppningarna är höga på Pappers bekräftas av de andra LO-förbunden.

– Jag tror att vi är många som nu känner att måtte bara Pappers orka hålla ställningarna, men samtidigt är vi tio förbund som finns där bakom Pappers och stöttar, säger Ella Niia, ordförande för Hotell- och restaurangfacket (HRF).

Men det är inte bara upp till Pappers om LO-samordningen ska nå sitt mål. Pappersförhandlarna kommer inte att driva jämställdhetspotten, eftersom förbundets avtal har en högre lönenivå, och den blir det verkliga eldprovet för samordningen, enligt Mikael Johansson, Målarnas ordförande.

– Det är de stora avtalen där kvinnopotten är aktuell som blir mest spännande. Det är där avgörandet kommer. Hur det går med jämställdhetspotten blir en värdemätning för LO-samordningen, säger han.

Den kampen kommer sannolikt Handels att få leda när förbundets detaljhandelsavtal löper ut den sista mars.

– Vi ska göra vad vi kan för att få igenom samordningens krav, men jag känner ingen särskild press. Vi har ställt upp på LO-samordningen och vetat vilka krav vi ska driva i ett halvår. Vi vet vad vi ska göra, säger Lars-Anders Häggström, Handels ordförande.

De senaste avtalsrörelserna har Handels och arbetsgivarna i Svensk Handel också varit först med att avtala om större procentuella påslag än inom industrin.

Men facken i LO-samordningen behöver inte vara uppknutna till det först slutna avtalet i de egna leden. Åtminstone inte enligt Transports ordförande Lars Lindgren.

– Nu får vi se hur Pappers hanterar det här. Det finns inget som säger att LO-styrelsen måste ta Pappers kommande avtal som reservationsbud. Vi kan lika gärna ställa oss bakom något avtal som ingås senare.

Reservationsbud är en lägsta nivå för vad alla LO-förbund kan kräva och få stöd från de andra LO-facken för att driva igenom.

Göran Jacobsson