Antalet arbetslösa var 334 000 i november – minus 15 000 jämfört med november 2010. Minskningen är emellertid så liten att den ryms inom den statistiska felmarginalen.

Därmed har de senaste två årens utveckling av minskande arbetslöshet brutits.

– Det är första månaden som varken antalet eller andelen arbetslösa minskade signifikant jämfört med motsvarande månad föregående år, skriver Statistiska centralbyrån (SCB) i ett pressmeddelande.

– De senaste årens positiva utveckling på arbetsmarknaden tycks nu sakta in, är SCB:s slutsats.

Antalet sysselsatta ökade med 62 000 mellan november 2010 och november 2011. Säsongrensade data visar att ökningen håller på att plana ut.

Antalet anställda ökade med 96 000 under det senaste året. Nästan hela ökningen beror på fler fasta jobb. Antalet fast anställda ökade med 87 000. Den siffran är statistiskt säkerställd. Antalet tillfälliga ökade med 9 000. Den siffran ligger inom den statistiska felmarginalen.

En av sju anställda har ett tillfälligt jobb.

Var tredje arbetslös är under 25 år. Siffran är 119 000 arbetslösa ungdomar. Det innebär att ungdomsarbetslösheten är 20,5 procent och lika kvar på samma nivå som förra året. Knappt hälften av de arbetslösa ungdomarna studerar på heltid.