Patrick Ljunggren påstår i LO-tidningen nummer 38 (18 november) att Folkpartiet vill att företag godtyckligt ska kunna säga upp personal utan några som helst grunder. Det är helt felaktigt. Folkpartiet vill att lagen om anställningsskydd, las, ska finnas kvar. Vi förordar inga förändringar alls i dagens regelverk när det gäller uppsägningar på grund av personliga skäl.

När det gäller turordningslistorna där­emot, vid uppsägning på grund av arbetsbrist, vill vi att de ska baseras på kompetens i stället för som i dag på anställningstid. Bedömningen ska ske enligt kriterier som arbetsgivare och fack kommer överens om och turordningsbeslut ska kunna prövas rättsligt i domstol. Det är alltså inte arbetsgivaren som på eget bevåg styr vad som ska ses som kompetens. Det är positivt att LO nu öppnar för att diskutera turordningsreglerna med Svenskt näringsliv.

Samtidigt vill vi också att arbetsgivarna avsätter mer resurser för en utbyggnad av de avtalade trygghetslösningar som i dag finns inom de flesta branscher. Dessa ska vara ett komplement till arbetsförmedlingens arbete.

Ljunggren påstår också felaktigt att Folkpartiet skulle vara emot gemensamma försäkringar på arbetsmarknaden. Folkpartiet har länge varit pådrivande för en allmän arbetslöshetsförsäkring och Alliansregeringen har därför ambitionen att införa en sådan försäkring, en fråga som nu utreds. Folkpartiet vill också höja ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen samt införa en indexuppräkning av taket, något som vi kommer att driva på för inom Alliansregeringen.

Andra lösa påståenden från Ljunggren är att Folkpartiet skulle ha tagit bort möjligheten att gå på komvux. Alliansregeringen har under Folkpartiets ledning fortsatt att utveckla den kommunala vuxenutbildningen och satsar sammantaget över en miljard kronor mer om året på vuxenutbildning jämfört med vad Socialdemokraterna gjorde. Vi satsar i år 1,2 miljarder kronor enbart på den yrkesinriktade vuxenutbildningen, en utbildningsform som tidigare inte ens fanns.

Johan Pehrson
Ledare för riksdagsgruppen (FP)

Hans Backman
Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet (FP)