Bara en av tio av Kommunals medlemmar som blivit utförsäkrade får jobb igen efter att ha gått igenom rehabiliteringskedjans alla steg, enligt en rapport från Kommunal.

Majoriteten av de utförsäkrade förlorar också flera tusen kronor varje månad. En dryg tredjedel har förlorat över 5 000 kronor i månaden. Nästan lika många, 27 procent, har förlorat över 2 500 kronor i månaden.

Rapporten bygger på intervjuer med 320 slumpvis utvalda medlemmar som utförsäkrats.