I måndags sa LO ja till nya av­tals­försäkringar. Samtidigt ska parterna fortsätta förhand­la för att finna former för en ”mer dynamisk arbetsmarknad”.

Frågorna hänger ihop. Avtals­försäkringarna ska inte bara stär­ka individens försörjning vid sjukdom eller arbetslöshet och arbetsskada. Syftet är också att förenkla omställningen för individen att gå vidare i arbets­livet.

När regeringen inte längre tar detta ansvar och i stället skär ned på a-kassa och andra lagstadgade övergångsskydd blir det än viktigare för parterna att upprätthålla svensk konkurrenskraft.

Men naturligtvis har Svenskt Näringsliv och LO olika syn på hur en ännu mer dynamisk arbetsmarknad ska se ut.

Nyligen förklarade sig PTK villigt att diskutera förändringar i lagen om anställningsskydd (las).

För tjänstemän är det möjligt eftersom omställningsförmågan ofta hänger på vidareutbildning och förbättrad kompetens snarare än anställningsår.

Även många LO-anslutna kan i dag klara omställningen med ökad kompetens men för stora grupper innebär en ökad flexibi­litet även framgent inget annat än ökad utbytbarhet.

Och att ge människor sparken när de bli äldre eller går igenom en skilsmässa ökar definitivt inte Sveriges konkurrenskraft.

Kan Svenskt Näringsliv presentera en lösning som minst lika bra som las skyddar både individ och samhällsekonomi så låt dem göra det.

Men för svensk ekonomi skulle det nog vara bättre att rikta fokus mot ett nytt genomgripande omställningsavtal.