Nu skärper de rödgröna kraven på bemanningen i äldrevården. I ett gemensamt utskottsinitiativ kräver de att Socialstyrelsen ska utarbeta riktlinjer för bemanningen i hela äldreomsorgen.

För ett år drev de igenom ett beslut om nationella riktlinjer för bemanningen i demensvården. De röstade igenom förslaget, mot regeringens vilja, med stöd av Sverigedemokraterna i socialutskottet. Nästa sommar ska Socialstyrelsen komma med bindande regler för bemanningen.

Det är knappast någon vild gissning att Sverigedemokraterna röstar med de rödgröna på nytt. Ställningstagandet senast och Caremaskandalen talar för det.

Det rödgröna initiativet bordlades vid lunchtid i dag. Socialutskottet kommer att fatta beslut efter nyår.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet begär att Socialstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer för bemanningen. Sedan ska varje kommun utifrån det fastställa lokala riktlinjer för bemanning ”uttryckt i kvantitativt mätbara mått”.

Det betyder i klartext att de ska tala om hur många händer det minst ska finnas i äldrevården.

– Den senaste tidens allvarliga händelser har visat på bemanningens betydelse för äldreomsorgens kvalitet. Riktlinjer för bemanning skulle vara ett mycket viktigt verktyg i kommunernas arbete med att säkra en god äldreomsorg, säger Lena Hallengren, vice ordförande i socialutskottet (S).