Nästan var fjärde kvinnlig tjänsteman mellan 20 och 34 år har en tidsbegränsad anställning.  Bland män i samma ålder har nio av tio en tillsvidareanställning.Unga kvinnor har därmed en betydligt mer osäker tillvaro på den svenska arbetsmarknaden än jämnåriga män, enligt siffror ur kommande TCO-rapporten ”Tjänstemännens arbetsliv”.

Trots att andelen tidsbegränsat anställda inom TCO totalt sett inte ökat under de senaste tio åren, har det under samma period blivit vanligare med tillfälliga anställningar bland personer under 35 år, framför allt kvinnor.

Rapporten visar även att tjänstemän under 35 år arbetar alltmer övertid. Hälften av männen under 35 år arbetar övertid varje vecka. Motsvarande siffra för kvinnor i samma åldersgrupp är 40 procent.

– Det här är allvarliga varningssignaler om tillståndet i arbetslivet, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. De med en tillfällig anställning har fått en mer utsatt position på arbetsmarknaden.

Kvinnliga tjänstemän med tidsbegränsad anställning känner även oftare än andra olust att gå till jobbet, 19 procent jämfört med ungefär 14 procent bland tillsvidare anställda kvinnor och män.

Rapporten baseras på SCB:s arbetsmiljöundersökning 2009 samt undersökningen om Arbetsorsakade besvär 2010.