Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten och Mats Gerdau, som leder moderaternas politik för äldre, går i DN i dag till motangrepp mot dem som kritiserar Caremas och Attendo Cares vanvård av äldre.

Det gör de genom att ta till ett debattgrepp som numer verkar vara moderaternas signum, att leverera halvsanningar och rena lögner.

”Bara misstanken om att pengarna hamnar i skatteparadis, i stället för att användas till högkvalitativ, tillgänglig och rättvis välfärd, urholkar trovärdigheten för branschen och går på tvärs med syftet med den valfrihet och effektivitet i verksamheten som ska vara konkurrensavgörande”, skriver de.

Sällan har väl sådan kvalificerad smörja förmedlats av relativt högt uppsatta politiker.

Även om dessa och andra moderater försöker verka förvånade är det ju ingen ”misstanke” att svenska skattekronor förs ut ur landet till skatteparadis i stället för att användas till vård.

Det är fakta.

Det ohederliga i Arkelstens och Gerdaus argumentation är att dessa fakta i åratal legat framför ögonen på dem och att de alltså mycket väl vet att så är fallet.

Det är bara att studera företagens egen verksamhetsberättelse och bokföring. De har lämnats in varje år och har varit fullt offentliga även under de år moderaterna har suttit vid makten.

Där kan de läsa om aktieägarlån mellan företagens olika bolag, där kan de läsa om att moderbolagen är baserade i skatteparadis. Två år i rad, 2007 och 2008, påpekade Skatteverket att Attendos upplägg med internränta var ett sätt att föra ut pengar till moderbolagen.

Låt oss anta att Arkelsten och Gerdau nu är så ointresserade av var svenska skattepengar hamnar, trots att de själva har ansvaret för just det, att de inte ens orkar läsa företagens egen redovisning.

I så fall skulle de kunna läsa LO-Tidningen där sådana siffror har redovisats i åratal. Eller de kunde ha läst den utmärkta genomgång av vart pengarna går som gjorts hos Arbetarrörelsens tankesmedja.

Men kanske Arkelsten och Gerdau av princip inte läser arbetarrörelsens tidningar och rapporter.

I så fall borde de väl ändå ha kunnat läsa Dagens Industri eller möjligtvis Svenska Dagbladet, en oberoende konservativ tidning i Arkelstens egen hemstad Stockholm.

Dessa två tidningar har också haft liknande genomgångar.

Att privata företag i välfärdssektorn för ut svenska skattepengar till skatteparadis är ingen nyhet. Det har varit känt i åratal och är en medveten konsekvens av att moderater som Arkelsten och Gerdau låtit privata vinstintressen föras in i offentlig sektor.

Det är djupt ohederligt att verka förvånade och påstå något annat den dagen konsekvenserna blir så tydliga att vården förvandlas till vanvård.

Och eftersom det tydligen är väldigt svårt för Arkelsten och Gerdau att ta till sig och hålla kvar vid sanningen så är det kanske lika bra att skriva meningen igen. Så hör upp nu, Arkelsten och Gerdau, så ni inte återigen skildrar historien fel:

Att företag för ut skattepengar till skatteparadis i stället för att satsa dem på vård är ingen nyhet. Det har varit känt i åratal och är en rak konsekvens av dagens system där privata vinstintressen förts in i offentlig sektor.