OECD-kritiken kommer inte att leda till ett stopp för rovdriften på arbetskraft. Det tror varken Hotell- och restaurangfackets andra ordförande Therese Guovelin eller TCO-juristen Samuel Engblom.

– Det som behövs är efterhandskontroll, men Tobias Billström vill bara ha förhandskontroll. Det räcker inte, säger Samuel Engblom, jurist på TCO, som vill att Migrationsverket ska kolla om den verkliga lönen stämmer överens med den utlovade.

Hotell- och restaurangfacket vill sätta stopp för möjligheten att visa upp ett anställningsavtal med avtalsenlig lön för Migrationsverket och ett annat, med mycket lägre lön, för den som får jobbet.

– Anställningsavtalet som arbetsgivaren lämnar in till Migrationsverket måste vara bindande, säger Therese Guovelin, Hotell- och restaurangfackets andra ordförande.

Den 15 december är det tre år sedan den nya lagen om arbetskraftsinvandring trädde i kraft.

Lagom till treårsdagen blir OECD:s granskning av lagen offentlig. Innehållet har läckt ut i förväg. OECD är kritiskt till den dåliga kontrollen av löner och arbetsvillkor.

Konsekvenserna har kanske varit allra tydligast för LO-förbunden Fastighets och Hotell- och restaurang. I städbranschen och inom hotell och restaurang finns de flesta exemplen på rovdrift på människor på svenska arbetsplatser.

Therese Guovelin:

– Vi kommer i kontakt med människor som arbetar tolv timmar om dagen, sju dagar i veckan, en del av dem för månadslöner på mellan 2 000 och 3 000 kronor. Om de protesterar eller vänder sig facket så blir det uppsagda och förlorar rätten att vistas i Sverige. Regeringen har byggt upp system där arbetsgivaren avgör vem som får stanna. Vem protesterar då mot taskiga arbetsvillkor och utebliven lön?

Det är en växande grupp som lockas till städbranschen och hotell- och restaurang. Samtidigt minskar antalet IT-specialister som flyttar till jobb i Sverige. Det är med andra ord färre som tar jobb i bristyrken och fler som börjar i yrken med hög arbetslöshet.

– I år är det fler som kommer hit för att jobba inom storhushåll och restaurang och städning än som IT-specialister, säger Therese Guovelin.

I dag är det bara facket som kollar, eller snarare försöker kolla, om arbetsgivarna håller vad de lovar i anställningsavtalen som Migrationsverket får se. När Hotell- och Restaurangfacket granskade 54 restauranger i Stockholm visade det sig att 33 av dem bröt mot lag eller avtal.

Problemet är att facket bara får se vilka arbetsgivare som vill ta in arbetskraft – inte vilka som faktiskt får tillstånd. Facket får inte heller se namnet på den som ska börja arbeta i Sverige.

Samuel Engblom anser att går att skapa effektiv kontroll med enkla medel. Det räcker med att samköra Migrationsverkets register mot Skatteverkets. Då går det att se om de enskilda individerna får den lön som de har blivit lovade.

– Reformen har varit framgångsrik överlag, men Tobias Billström måste vårda den och ta itu med det missbruk som finns, anser Samuel Engblom.