Vad betyder det att leva på en plats som sakta ödeläggs? Invånarna i det natursköna vinområdet Hunter Valley i Australien vet. Kolutvinningen, områdets största industri, förstör luft, mark och vatten.

Melankoli och maktlöshet har därför spridit sig bland de boende. Kolutvinningen ses inte bara som ett hot mot själva platsen utan även mot invånarnas egna identiteter och välmående. När filosofen Glenn Albrecht kom i kontakt med dem för några år sedan insåg han också att det saknades ett ord för att beskriva denna känsla av förlust.

I botten handlar det om ett slags melankolisk hemlängtan, menar Albrecht. Invånarna lever trots allt på en plats där de inte längre känner sig som hemma.

Hemlängtan ser Albrecht som en form av nostalgi. Inspirerad av detta kopplade han samman latinets solacium (tröst) med det grekiska suffixet algi (smärta) och myntade ordet solastalgia. På svenska kan detta översättas till just tröstalgi: längtan efter ett förlorat hemma.

Själva säger flera av invånarna i Hunter Valley att Albrecht har hjälpt dem uttrycka känslor som de själva inte har kunnat formulera. Då allt större områden skövlas eller påverkas av den globala uppvärmningen är detta dessutom en melankoli som delas av miljoner människor. Och just därför är myntandet av ordet också värdefullt för så många fler än bara de boende i Hunter Valley.

Ellen Albertsdóttir