Nu är det klart. Saab blir kinesiskt. Youngman och Pang Da köper hela företaget, och rekonstruktionen fortsätter nu.

I förmiddags meddelade Saabs moderbolag Swedish automobile (Swan) i ett pressmeddelande att man gjort en överenskommelse med de kinesiska företagen Pang Da och Youngman. Parterna har undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att de kinesiska företagen köper hundra procent av aktierna i Saab Automobile och Saab Storbritannien för 100 miljoner euro, vilket motsvara lite drygt 900 miljoner kronor.

Köpet kommer att genomföras när tillstånden från olika berörda myndigheter är klara.

Med anledning av den nya överenskommelsen har rekonstruktören Guy Lofalk också dragit tillbaka sin begäran om att rekonstruktionen ska upphöra. De kinesiska företagen ska skjuta till de pengar som behövs både till rekonstruktionen och för att finansiera affärsplanen. Det innebär att rekonstruktionen har fått nya förutsättningar att lyckas uppger Guy Lofalk i sin skrivelse till tingsrätten i Vänersborg.

”Med hänsyn till det stora antalet arbetstillfällen och dess betydelse för regionen samt den stora värdeförstöring som skulle bli konsekvensen av en konkurs är det min bedömning att dessa nya förutsättningar måste utredas innan beslut kan fattas om att rekonstruktionen skall upphör”, skriver han.

Tingsrätten i Vänersborg kommer nu att hålla borgenärssammanträde om rekonstruktionen på måndag som planerat.